ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χριστόπουλος Αθανάσιος
Ψυχίατρος Θεσσαλονίκη

_______

παρεχόμενες υπηρεσίες

 

Ο ψυχίατρος Αθανάσιος Χριστόπουλος είναι εκπαιδευμένος γιατρός στα γνωστικά αντικείμενα:


 Γνωστική Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία

 Βραχεία - Εντατική - Δυναμική ψυχοθεραπεία

 Διασυνδετική - Συμβουλευτική ψυχιατρική

 Ψυχιατρική παίδων και εφήβων

 Υποστηρικτική ψυχοθεραπεία

 Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία

 Επείγουσα ψυχιατρική:
Διάγνωση, ψυχοθεραπευτική και φαρμακευτική διαχείριση περιστατικών σε νοσηλεία σε τμήμα οξέων

 Κύκλοι σεμιναρίων, διαγνωστική προσπέλαση και θεραπευτικός σχεδιασμός

 Έκδοση πιστοποιητικών ψυχικής υγείας για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 Ολιστική βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση στην κατανόηση των προβλημάτων του ασθενούς με στόχο την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας:
φαρμακευτική αγωγή, ειδικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, συνδυασμός φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας.

 Μικτή συνδυαστική ψυχοθεραπεία

 Idna Test - Φαρμακευτικής Ευαισθησίας

 

 Πραγματοποιούμε συνεδρίες μέσω skype, messenger ή viber

 

 

Ο γιατρός έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε παθήσεις όπως, οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές προσωπικότητας, οι εξαρτήσεις, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η κατάθλιψη, οι κρίσεις πανικού, η σχιζοφρένεια, οι ψυχωτικές διαταραχές κ.α.